Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Заповед РД-15-379/ 09.06.2015 г./ за определяне водните обекти, разрешени за къпане и плуване в Община Берковица

Заповед РД-15-244 /19.05.2015 г./ за обезопасяване на водните площи

Заповед РД-15-408 /22.06.2015 г./ за определяне мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на Община Берковица