Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Обявление Изх. N УОСГ – 94-00-1897 (4) /29.04.2015 г./

Във връзка с процедиране на обект: “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица”, Ви съобщаваме, че за учредяване на право на прокарване през Ваш имот е определена пазарна стойност от назначена комисия.

Съобщение до Маргарита Миткова Сотирова

Съобщение до Албена Георгиева Хаким