Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Във връзка с множество подадени заявления за предоставяне на съдове за сметосъбиране – кофи тип „Мева“,   Община Берковица уведомява, че в момента се изготвя регистър на всички заявления от 2013 година до сега. Предстои проверка на подадените заявления за липса на задължения от собствениците към общината и след това по реда на входиране /година, месец, ден, вх. № от деловодната програма/ срещу приемо-предавателен протокол ще бъдат предоставяни съдове за смет.