Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Отдел „Образование“ към Общинска администрация – Берковица уведомява, че срока за приемане на искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се удължава до 03.07.2015 година. Документите се приемат всеки работен ден в ЦУИГ.