Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Съобщение до Пламен Георгиев Каменов във връзка с процедиране на обект “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица ”

Съобщение до Маргарита Михайлова Бекова във връзка с процедиране на обект “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица “

Съобщение до Румен Цветанов Иванов във връзка с процедиране на обект “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица ”

Съобщение до Цветанка Петрова Тодорова във връзка с процедиране на обект “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица ”

Съобщение до Юлия Петрова Кирова във връзка с процедиране на обект “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица ”

Съобщение до Кирил Стоилов Гълъбов във връзка с процедиране на обект “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица ”

Съобщение до Захаринка Иванова Кирова във връзка с процедиране на обект “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица “