Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111От 20 юли 2015 г. започва принудителното изпълнение на заповедите за премахване на незаконен строеж „Въздушни кабелни мрежи“.

Възлагателни писма