Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Заповед за забрана паленето на огън в района около резерват “Горната курия” и в ЗМ “Самарите” и извършване на дейности, създаващи условия за възникване на пожар през времето на пожароопасния сезон до 31.10.2015 г.