Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Във връзка с процедиране на обект „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица“ Ви уведомяваме,

че има издадени Заповеди за учредяване на сервитут във Ваш имот.

Съобщение до Георги Иванов Иванов

Съобщение до Виолета Славейкова Киркова