Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Във връзка с процедиране на обект: “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица”, Ви уведомяваме:

съобщение до Кирил Стоилов Гълъбов

съобщение до Деян Георгиев Каменов

съобщение до Емилия Димитрова Петрова

съобщение до Зоя Георгиева Петрова