Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Във връзка с укрепване и възстановяване на подпорна стена при ЛПГ гр. Берковица се въвежда временна организация и безопасност на движението по улица Берковска река от 28.07.2015 г. до 01.08.2015 г., като движението се осъществява по обходен маршрут съгласно утвърден проект за ВОБД, както следва:

ул. “Черковна” – ул. “Здравченица” – ул. “Ангел Кънчев”

Заповед РД-15-486/ 28.07.2015 г.