Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 7 август 2015 г. в заседателната зала на ОбА се проведе Общо събрание на ОФК „Ком“ – Берковица, на което Управителния съвет с председател Калин Статков подаде оставка. Поради само едно постъпило предложение за член на УС се реши да се инициира среща със заинтересовани лица, бизнеса и родители за продължаване дейността на клуба. ОФК „Ком“-Берковица е Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Кметът на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова се ангажира до края на годината да даде на футболния клуб още 5000 лева за подпомагане на дейността му.