Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Във връзка с подготовката на зимния сезон е осигурен просвет на пътя на четвъртокласната пътна мрежа , за да не попречи на движението на автобуси, сметовози и почистваща техника. Предстои отстраняване и извозване на растителните отпадъци. До момента са изчистени : Гаганица – Котеновци, Котеновци – Черешовица и отбивката до село Лесковец. Започнала е работа и по отсечката Берковица – Песочница. Предстои почистване до Бокиловци, Балювица и Костенци.