Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Заповед 15-523/ 12.08.2015 г./ на кмета на Община Берковица за определяне на населените места, отговарящи на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториално устройство на Република България (население над 100души с постоянен адрес), придобили статут на кметство, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 година.