Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Съобщение във връзка с процедиране на обект „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица“ до:

  1. Цветанка Петрова Тодорова
  2. Каменка Петрова Вангелова
  3. Маргарита Михайлова Бенова
  4. Марийка Николова Маринова
  5. Пламен Георгиев Каменов
  6. Йордан Борисов Виденов