Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111С Решение  № 1532 Общински съвет – Берковица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, обявява 08 септември за празничен и неприсъствен ден за Община Берковица.