Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обява за процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост