Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111На 5 октомври /понеделник/ 2015 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА, Областният управител официално ще връчи на зам.-кметът Гергана Антонова Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имот частна държавна собственост / двата имота в зона Ком/.