Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за продажба на учредено право на строеж върху отредено петно за изграждане на гараж