Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111На територията на Община Берковица няма да има подвижна избирателна секция за провеждане на изборите за общински съветници, кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. Това е определено със Заповед РД – 15-649 от 12.10.2015 г. на Вр. изп. длъжността кмет Гергана Антонова.