Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111С решение № 120 от 17.10.2015 г. Общинска избирателна комисия- Берковица оповести изборните помещения при провеждане на изборите на 25.10.2015 г., пригодени за гласуване на хора с увреждания.

Решението на ОИК гласи:

Определя Секция №120200004с адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4 /Пенсионерският клуб/ за секция подходяща за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

Осигурено е място за паркиране на автомобилите на избирателите с увреждания до посочената сграда. Същата е снабдена с рампа за инвалиди и оказателни табели.

Телефони за заявки за помощ в изборния ден – 25.10.2015 г. :

Тел. 0953/89101 – общинска администрация Берковица, пл.„Й.Радичков”№4

 

Тел. 0953/88404 – общинска администрация Берковица, пл. „Й.Радичков”№4