Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Берковица обявява, че открива процедура за набиране на доброволци и създаване на доброволно формирование на територията на Община Берковица за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината.

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Информация относно създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, заявление за включване в състава на доброволно формирование и формуляр за кандидатстване, са публикувани на сайта на Община Берковица прикачения файл.

Допълнителна информация – в ст. 102 на Общинска администрация гр. Берковица.

Краен срок за подаване на заявления – 30.12.2015 г.

Лице за контакт: Валентин Христов – мл. експерт КПЧПК и ОМП, тел. 0953/89102.