Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

По Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ 2015 г. има график за раздаване на хранителни продукти за първи транш по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от „Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“. За Берковица периода за раздаване е от 13 януари 2016 г. до 29 януари 2016 г. в Домашен социален патронаж на ул. „Мусала“ 6 А.

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИ ОТ ФЕПНЛ

1 ден – 13 януари /№ 1 – № 60/

2 ден – 14 януари /№ 1 – № 22/ и /№ 83 – № 118/

3 ден – 15 януари /№ 119 – № 158/

4 ден – 18 януари /№ 159 – № 228/

5 ден – 19 януари /№ 229 – № 300/

6 ден – 20 януари /№ 301 – № 370/

7 ден – 21 януари /№ 371 – № 450/

8 ден – 22 януари /№ 451 – № 500/

25 и 26 януари – всички правоимащи, които не са регистрирани и нямат номера.

Работно време: 9:00-12:00 часа

13:00 – 16:00 часа

В сградата на Домашен социален патронаж.