Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Списък на допуснатите кандидати до интервю за работа в Семейно – консултативен център гр.Берковица, кв.Раковица, ул.1-ви май  по проект „Разкриване на Семейно – консултативен център в община Берковица“

А/ Допуска до интервю  следните кандидати:

за Ръководител:

 1. Руска Димитрова Мартинова
 2. Анелия Петрова Маринова
 3. Емчо Спасов Янев

за Психолог:

1.Габриела Иванова Конджова

2.Теодора Йорданова Генова

За Медицинска сестра:

1.Таня Тодорова Николова

За Социален работник:

 1. Руска Димитрова Мартинова
 2. Зоя Колева Кръстева
 3. Теодора Йорданова Генова

За Социален сътрудник:

 1. Илияна Илиева Илиева
 2. Анна Димитрова Спасова
 3. Виолета Николова Георгиева
 4. Лидия Здравкова Йорданова
 5. Венелина Иванова Иванова

Б/ Не допуска до интервю следните кандидати:

1.Димитринка Маринова Иванова

Интервюто с допуснатите  кандидати ще се проведе на 25.01.2016 г.