Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Информация във връзка  с преотреждане на ПИ 03928.152.5, м-т „Горната кория, землище гр. Берковица, в района на зона „Ком”. На основание писмо  изх. № ИАГ- 27015 от 06.08.2015 год.  на ИАГ /Изпълнителна агенция по горите/,  за поземлен имот 03928.152.5, с площ 44 дка в м-т „Горната кория”, землище гр. Берковица, във връзка с изграждането на обект „Ски писта и пътническа въжена линия” в зона „Ком”, е необходимо промяна предназначението на имота на основание чл. 73, ал.1, т.5 от Закона за горите.

С решение № 1528 от 24.08.2015год.  ОбС- Берковица  е взел решение за процедиране на ПУП за този имот и е определил  обекта като общински обект от първостепенно значение.

През месец януари 2016 година е възложено  на лицензирано лице да изготви ПУП,  след което да продължат процедурите по преотреждане на ПИ 03928.152.5 по кадастралната карта на гр. Берковица.