Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ГРАФИК

За провеждане на интервю с допуснатите кандидати за работа в Семейно – консултативен център гр. Берковица по проект „ Разкриване на семейно- консултативен център гр. Берковица“.

 

Интервюто допуснатите кандидати ще се проведе на 25.01.2016 г.

  1. Руска Димитрова Мартинова  –  9.00 часа
  2. Анелия Петрова Маринова – 9.30 часа

3.Емчо Спасов Янев – 10.00 часа

4. Илияна Илиева Илиева – 10.30 часа

5. Анна Димитрова Спасова – 11.00 часа

6.Виолета Николова Георгиева – 11.30 часа

  1. Лидия Здравкова Йорданова – 12.30 часа

8.Венелина Иванова Иванова – 13.00 часа

  1.  Зоя Колева Кръстева- 13.30 часа

10.Таня Тодорова Николова – 14.00 часа

11. Габриела Иванова Конджова – 14.30 часа

12.Теодора Йорданова Генова – 15.00 часа