Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Комисия, назначена със Заповед РД-15-059/25.01.2016 г. на кмета на Община Берковица за подбор на персонал в Семейно-консултативен център гр.Берковица по проект „Разкриване на семейно –консултативен център гр.Берковица“, въз основа на проведеното интервю на 25.01.2016 г. и получени резултати класира кандидатите:

За длъжност Ръководител:

1.Анелия Петрова Маринова

За длъжност Социален сътрудник:

1.Анна Димитрова Спасова

За длъжност Социален работник:

1.Теодора Йорданова Генова

2.Руска Димитрова Мартинова

За длъжност Медицинска сестра:

1.Таня Тодорова Николова.

За длъжност Психолог:

1.Габриела Иванова Конджова