Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Проект на Програмата  за управление на отпадъци  за периода 2015-2020 г. Писмени мнения и предложения могат да се подават  до 12.02.2016 г. в ЦУИГ  на ОбА-Берковица или на e-mail: ob@berkovitsa.com .

На 15.02.2016 г. от 11.00 часа  в заседателната зала на ОбА – Берковица  ще се проведе обществено обсъждане.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 г.

АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА