Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА ЗА Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост