Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с  предложение за присъединяване на Община Берковица към границите на Асоциацията по  В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Монтана на 9 март 2016 година /сряда/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица ще се проведе работна среща с Областния управител и експерти. Поканени са всички Общински съветници и представители на Общински обществен съвет – Берковица.

 

С уважение,

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица