Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11ОБЯВА от Велислава Стойчева Младенова, с която уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение – Семеен хотел с местонахождение ПИ 03928.36.5 по КК на гр. Берковица.