Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Общинска администрация – Берковица е направила разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2016 г. за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и от 23.03.2016 г. /сряда/ до 15.04.2016 г. /петък/ започва да приема заявления /по образец/ от жители на гр. Берковица.

Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са:

–         за едно лицедо 4 куб.м.;

–         за двучленно домакинство – до 5 куб.м.;

–         за тричленно, четиричленно или по-голямо домакинство – до 6 куб.м.;

Допустимите количества при разпределението на строителната  дървесина е според нуждите на домакинствата.

Условия за включване в списъците за разпределението на контингента дърва за огрев са следните:

  1. Заявителят и членовете на домакинството не трябва да притежават имоти с начин на трайно ползване „Гори” на територията на Република България.
  2. Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в гр. Берковица, а за списъците на селата – в съответното населено място.
  3. Членовете на домакинството да не ползват целева помощ за отопление по реда на условията на Наредба РД-07-5 от 16.05.2008 г. на Министерството на труда и социалната политика.
  4. Заявителят не трябва да има задължения към Община Берковица.

Списъците  ще бъдат актуализирани и утвърдени след съвместни проверки на Общинска администрация – Берковица, Държавно горско стопанство – Берковица и Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и на  интернет страницата на Община Берковица: http://berkovitsa.com/.

 

 

 

 

 

22.03.2016 год.

гр.Берковица