Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111По три приоритетни проекта рабори Община Берковица. Единият от проектите е за реконструкция на водопроводната мрежа в Берковица. Ще бъде изработен и проект за ремонт на общинската пътна мрежа при отваряне на програмата за селските райони и не на последно място по важност е проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Приоритетна ос 2, „Отпадъци”.