Обяви

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ И ПЧЕЛАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от ЖП Секция Враца за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия