Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

                                                               С  П  И  С  Ъ  К

НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СЕКРЕТАР НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ”

1.ИВА НЕДЕЛЧЕВА МИЛАНОВА

2.НИКОЛАЙ ЦВЕТОМИЛОВ ПЕТРОВ

3.ДИМИТРИНКА РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА-ЙОЦОВА

4.ФИЛОНКА ЖИВКОВА ГОРАНОВА

5.ГАБРИЕЛА ИВАНОВА КОНДЖОВА

Тестът ще се проведе на 05.02.2013год./вторник/ от 11.00часа в заседателната зала на Общинска администрация –Берковица  ет.I

Председател на конкурсната комисия:Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

         Дата 25.01.2013година

Вашият коментар