Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

З А П О В Е Д

ОТНОСНО: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението /ВОБД/ на РП

II-81 ..Проход Петрохан” поради активирали се свлачища на територията на РПС – Годеч.

Заповед РП ІІ – 81

Вашият коментар