Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обява за инвестиционно предложение за „Основен ремонт на улична мрежа в Община Берковица – гр. Берковица : ул. „Заряница“, ул. „Тимок“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Мусала“, и ул. „Тракия“, ул. „Тузлата“, ул. „Здравец“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Шабовица“, ул. „Кестенарска“ и ул. „Даме Груев“;  село Бързия: ул. „Иван Вазов“,  ул. „Тодорини кукли“, ул. „Артец“ и ул. „Ком“; село Боровци: ул. „Георги Димитров“ и ул. „Христо Ботев“ и село Замфирово: ул. „Москва“,  ул. „Слатина“ и ул. „Никола Вапцаров“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в ОбА-Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, п. код 3500 или в РИОСВ-Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, гр. Монтана, п.код 3400.