Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обява за инвестиционно предложение „Рехабилитация на водопроводната мрежа на ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Мусала“, гр. Берковица“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в ОбА-Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, п. код 3500 или в РИОСВ-Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, гр. Монтана, п.код 3400.