Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обява за инвестиционно предложение „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица (Път MON2008, Път MON1091, Път MON1012, Път MON 2002, Път MON 1001, Път  MON 1013).

Всички, които желаят да изразят мнение и становища могат да го направят писмено в Община Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, п.код 3500 или в РИОСВ-Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, гр. Монтана, п. код 3400.