Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме  ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение „Проектиране на учебна спортна площадка при ІІІ-то ОУ „Иван Вазов” гр. Берковица, ПИ 03928.507.459, УПИ І, кв. 89 по плана на гр. Берковица“

Проектирана е площадка с размери 25 м на 36 м.  В рамките на спортната площадка се разполагат две игрища: едно за минифутбол с размери 16/23 м и едно комбинирано за баскетбол, волейбол и тенис на корт с общ габарит 15/23 м. Игрищата,  поместени върху спортната площадка са с нестандартни размери, като целта на новата спортна площадка е подобряване на условията, при които учениците от ІІІ-то ОУ „Иван Вазов” ще изучават и усвояват различните спортове – минифутбол, баскетбол, волейбол и тенис на корт. Избрани са кошове за баскетбол, които да не затрудняват практикуването на другите два спорта – волейбол и тенис на корт.  Мултифункционалното игрище е разграфено с линии в различен контрастиращ цвят, така че спокойно да могат да се отличават линиите на игрището за баскетбол и тези за волейбол и тенис на корт.  Площта на игрището за тенис на корт е предвидено да бъде изпълнено с различен цвят от останалата настилка на игрището.

Обява за инвестиционно предложение