Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ – ОБЩИНА БЕРКОВИЦА                                     

набира кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс във военни формирования на Сухопътни войски, както следва:

  • За гарнизон Плевен –44 (четиридесет и четири) вакантни длъжности.
  • За гарнизон Асеновград – 35 (тридесет и пет) вакантни длъжности.
  • За гарнизон Пловдив – 60 (шестдесет) вакантни длъжности.
  • За в.ф. 24620 – Свобода – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.
  • За в.ф. 26400 – Благоевград – 26 (двадесет и шест) вакантни длъжности.
  • За гарнизон Стара Загора, Ямбол и Хасково – 103 (сто и три) вакантни длъжности.
  • За гарнизон Шумен – 15 (петнадесет) вакантни длъжности.
  • За в.ф. 28610 – София – 15 (петнадесет) вакантни длъжности.
  • За в.ф. 42600 – Мусачево – 30 (тридесет) вакантни длъжности

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес: град Берковица пл.“Йордан Радичков” № 4 – Офис за водене на военен отчет в община Берковица, стая 207, ет. 2, тел. (0953)88 802, в дните понеделник, сряда и петък от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Лице за контакти:

  • Емил Иванов – 0898 740 104

Старши експерт в офис за водене на военен отчет

в Община Берковица

Емил Иванов