Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404, факс 0953/88405

ГРАФИК ЗА “ЕСЕННО  ПОЧИСТВАНЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БЕРКОВИЦА

ЗА ПЕРИОДА от 10.10. 2016 год. до 02.12. 2016 год.                                                                  

                                                                                  УТВЪРДИЛ:

                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА:

/ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ/

                                                                                   

ДАТА РАЙОН УЛИЦИ
 

 

10.10 –  14.10.2016 год.

 

 

І

„Мрамор“, „Елин Пелин“, „Незабравка“, „Димчо Дебелянов“, „Хайдушки водопади“, „Бук“, „Кокиче“, „ІV-та“, „Здравец“, „Заряница“, „Детелина“, „Теменуга“, „Тузлата“, „Пиротска“, „Възход“, „Изгрев“, „Люляк“, „Рила“, „Калето“ и всички неупоменати в  улици  за съответния район
 

 

17.10 – 21.10.2016 год.

 

 

ІІ

„Кирил и Методий“, „проф.Петко Наумов“, „Захари Стоянов“, „Битоля“, „Здравченица“, „Черковина“, „Охрид“, „Вардар“, „Ангел Кънчев“, „Явор“, „Берковска река“, „Отец Пайсий“, „Гоце Делчев“, „Лерин“, „Шабовица“, „Стамболийски“, „Христо Ботев“, „Звезда“  и всички неупоменати в  улици  за съответния район
 

 

24.10 – 28.10.2016 год.

 

 

ІІІ

„Алчов баир“, „Щърковица“, „Опълченска“, „Синия вир“, „Пламък“, „пл. Сарая“, „Туристическа“, „П. Яворов“, „Малинарка“, „Одеса“, „Любен Каравелов“, „Варна“, „Кочо Честименски“, „Панайот Волов“, „Кочо Честименски“, „Васил Друмев“, „Живовци“ и всички неупоменати в  улици  за съответния район
 

 

31.1004.11.2016 год.

 

 

ІV

„пл. Свобода“, „д-р Петър Берон“, „Червена стена“, „Хан Крум“, „Чаталджа“, „Сливница“, „д-р Иван Панов“, „Георги С. Раковски“, „Антим І“, „Христо Ботев“, „Шипка“, „Екзарх Йосиф“, „Даме Груев“, „Тодорини кукли“, „Ком“, „Кестенарска“,  „Ашиклар“ и всички неупоменати в  улици  за съответния район
 

 

 

07.11 – 11.11.2016 год.

 

 

 

V

„Стефан Стамболов“, „Ашиклар“, „проф. Асен Златаров“, „Тракия“, „Антим Крунев“, „Акация“, „Оборище“, „Ген. Скобелев“, „Страцимировска“, „Царибротска“, „Солунска“, „Калиманица“, „Марин Дринов“, „Граф Игнатиев“, „ген. Владимир Заимов“, „Добруджа“, „Калиманица“, „Антон Страшимиров“, „Радецки“,  „23-ти септември“, „Цар Асен“ и всички неупоменати в  улици  за съответния район
 

 

 

14.1118.11.2016 год.

 

 

 

„Александровска“, „Райко Даскалов“, „Брези“, „Македония“, „Бдин“, „Мусала“, „Тодор Каблешков“, „Грамада“, „Еделвайс“, „Николаевска“, „Атанас Кюркчиев“, „Шейново“, „Поручик“ „Загорски“, „Поручик Грозданов“, „Хризантема“, „Тинтява“, „Парчевич“, „Йордан Йовков“, „Алеко Константинов“, „Иван Вазов“, „Васил Левски“, „Ясен“, „Пирин“, „Тополите“, „Средна гора“, „Бор“, „Казаните“ и всички неупоменати в района улици
 

21.1125.11. 2016 год.

 

 

VІІ

 

Ж.к. „Заряница“, ж.к. „Стара планина“, ж.к „Изгрев“

 

28.1102.12.2016 год.

 

 

 

VІІІ

 

Квартал „Раковица“

 

* Почистване на нерегламентирани натрупвания на отпадъци / растителни, строителни и битови /на терени / улици, тротоари, тревни площи /

 

 

 

 

Изготвил: Милена Иванова – инспектор „ОС“