Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

П О К А Н А

Инж. Милчо Михайлов Доцов – Кмет на Община Берковица кани всички граждани за обсъждане на проект: “Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна и канализационна мрежа на улици в град Берковица и улици/ общински пътища/ в село Слатина и Котеновско шосе на община Берковица.“

1.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на улица „Заряница“ в град Берковица от  ОТ 24 до ОТ 41 с дължина 131 м на стойност  182 860 лв. с  ДДС и   1200 лв. с ДДС за строителен надзор – общо 184 060 лв. с ДДС.

2.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улица „Здравец“ в град Берковица с дължина 130  м на стойност 40241лв. с  ДДС и  1200 лв. с ДДС за строителен надзор- общо 41 441 лв. с ДДС. 

3.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на Път MON 1091 – с.Слатина от ОТ 39 до ОТ 49 ул. община  Берковица с дължина 396  м на стойност  39376лв. с  ДДС и   1200 лв. с ДДС за строителен надзор- общо 40 577 лв. с ДДС.

4.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа и изграждане на канализационна  мрежа на Път MON 1001 –ул. „Бук“град   Берковица с дължина 370  м на стойност   200 131лв. с  ДДС и  1200 лв. с ДДС за строителен надзор -общо 201331 лв. с  ДДС

 5.Реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на Път MON 1001Котеновско шосе с дължина 200 м, на стойност 20565 лв.с ДДС с надзор.

Обща стойност на проекта 487974 лева.

Целите на проекта са:

  • Намаляване загубите на вода по съществуващите амортизирани водопроводи и подобряване качеството на водоснабдяване
  • Предотвратяване разкопаване на съществуващата инфраструктура в следствие на аварии по амортизирания водопровод

Финансирането на проекта ще се извърши,чрез поемане на дългосрочен дълг.

Обсъждането ще се проведе  на 15.12.2016 година в заседателната зала на Общинска администрация от 14.00 часа.

 

Инж.М.Доцов

Кмет на община Берковица