Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

   BERKOVITSA-7               ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

     Пл. Йордан Радичков № 4, 3500 град Берковица, област Монтана, тел. 0953/88404 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

 Днес 26.02.2013г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор ОС в присъствието на свидетел Паулина Харалампиева – мл. експерт ЕФПП, бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с изграждане на  сграда къща „Емили”, в гр.Берковица, община Берковица, област Монтана, ул.”Ангел Кънчев” № 2 oт  ЕТ “БЕРКТУР – ДЕНИСА ИВАНОВА”, представлявано от управителя Дениса Иванова Иванова

постъпило в ОбА-Берковица  с вх.№ ИУТИ -70-00-2078/26.02.2013г.

                      инж. Тодор Кирилов Лазаров

                       Свидетел:  Паулина Харалампиева

 

 

 

 

 

Вашият коментар