Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА УЛИЦИ В ГРАД БЕРКОВИЦА   – ПОЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО: ПЪРВИ ЕТАП   ул.”БУК” /ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1001/ от ОТ 190 до ОТ 833 ПО ДВОРИЩНО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГРАД БЕРКОВИЦА“

обхват: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на улици в град Берковица“  – поетапно строителство: Първи  етап ул.”Бук” /общински път MON 1001/ от  ОТ 190 до ОТ 833 по дворищно регулационния план  на град Берковица.

ОБЯВА

Предметът на Първи етап на работния проект е Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на   ул.”Бук” /общински път MON 1001/ от  ОТ 190 до ОТ 833 по дворищно регулационния план  на град Берковица.

Обхватът на Първи етап е:

2.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Бук“ – Главен клон I от т.1 до т.6. и клон 5 – от т.6 до т.11. Общата дължина на клоновете по ул. „Бук“ е 392 м. Реконструкцията включва и подмяна на сградните водопроводни отклонения.

2.2. Изграждане на канализация:

–  за битови отпадъчни води по ул. „Бук“ с дължина 392 м – Главен клон I от РШ 1 до РШ 10 на ул. „Кирил и Методий“;

– дъждовна канализация с дължина 254 м, която зауства в две точки – в р. „Шабовица“ и р. „Берковска река“.

Обхватът на Първи етап в частта Канализационна мрежа е:

  • Изграждане на канализация за битови отпадъчни води по ул.Бук с дължина 392,28 м – Главен клон I от РШ 1 до РШ 10 на ул.Кирил и Методи.
  • – дъждовна канализация с дължина 254 м, която зауства в две точки – в р.Шабовица и р.Берковска река.

Работният  проект е разработен с РР тръби, като се препоръчват оребрени (структурирани) тръби DN 315 за битовата канализация и DN 500 за дъждовната канализация, с SN8 – EN13476.