Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Искане на общински съветници за свикване на сесия на 27.07.2012 г. от 17:00 ч. при следния дневен ред:

1. Избор на Председател на Общински съвет – Берковица.

Вашият коментар