Екология, Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улици в град Берковица и улици/общински път  в селата Бързия, Боровци, Слатина и Котеновско шосе на община Берковица по пет  обособени позиции: Обособена позиция № 2 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улица „ Даме Груев“ в град Берковица

Проектиране на  подмяна на съществуващ водопровод и сградни водопроводни отклонения на  ул. „ Даме Груев“, град Берковица в  участък от  ОТ 176  до ОТ  714  с  дължина 330 м.