Екология, Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение: Изработване на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

  1. Характеристика на инвестиционното предложение: Резюме на предложението

Основната цел  на проекта е благоустрояване на съществуващия Гробищен парк и реконструкция  на  сградата за траурни ритуали, при запазване на годни елементи от съществуващата сграда. Обектът,  предмет на проекта, обхваща частично изградена сграда  за траурни ритуали със застроена площ 246.48 кв.м. на един етаж. Съществуващият Гробищен парк се нуждае от ново планиране и благоустройствени мероприятия, съгласно настоящите санитарно-хигиенни норми и др. изисквания.