Екология, Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение:   Ремонт и рехабилитация на  площадно пространство“  с. Замфирово.”

  1. Характеристика на инвестиционното предложение: Резюме на предложението   Цел на заданието за проектиране:
  1. Да се обособи достъпа до зоната за отдих и почивка на посетителите  и обособяване на   подходяща естетическа среда.
  2. Да се реконструира прилежащата към мястото за отдих инфраструктура, парково осветление, обособяване на малки зелените площи, и др.