Екология, Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение:

    „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улици в Община Берковица” – Обособена позиция №3 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на ул. „Васил Левски” (общински път MON 2008) от ул. „Нов живот до ул. „Еделвайс”, с. Бързия”, община Берковица”

  1. Характеристика на инвестиционното предложение: Резюме на предложението

Най-общо задачата на настоящата разработка е да се изготви проект за подмяна на 100 м стари и амортизирани водопроводни тръби в чертите на с. Бързия – по ул. „Васил Левски” от ОК 70 до ОК 66.