Екология, Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улици в град Берковица и улици/общински път  в селата Бързия,.Боровци, Слатина и Котеновско шосе на община Берковица по пет  обособени позиции: Обособена позиция №5 Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица /Път MON 2002 – „Котеновско шосе” на община Берковица”.

Характеристика на инвестиционното предложение: Резюме на предложението

Най – общо задачата на настоящата разработка е да се изготви проект за подмяна на 200 м стари и амортизирани водопроводни тръби в чертите на гр. Берковица – по ул. „Котеновско шосе” от км. 0+00 (моста при кланницата) до км. 0+200 /края на регулацията/.